WIJ ZETTEN ONS IN VOOR HET BEVORDEREN VAN RESPECT VOOR DE MENSENRECHTEN IN ONZE HELE WAARDEKETEN, HET OPBOUWEN VAN DIVERSE EN INCLUSIEVE WERKPLEKKEN EN INVESTEREN OM GEDEELDE WELVAART TE BEVORDEREN IN DE LOKALE GEMEENSCHAPPEN WAAR WE WONEN EN WERKEN.

Overal ter wereld werken mensen elke dag om het voedselsysteem te laten draaien. Van het oogsten van ingrediënten, het laden van de vrachtwagen voor distributie tot het plaatsen van een item op het schap, vertrouwen we elke dag op onze boeren, onze PepsiCo medewerkers, onze retailpartners en vele anderen om onze wereldwijd erkende producten te creëren en te verkopen.

Dit betekent dat we belang hebben bij het succes en het welzijn van onze mensen. Wij zetten ons in voor het bevorderen van respect voor mensenrechten in onze hele waardeketen, het opbouwen van diverse en inclusieve werkplekken en investeren om gedeelde welvaart te bevorderen in de lokale gemeenschappen waar we wonen en werken.

Als multinationale onderneming, mondiale werkgever en inkoper van massale hoeveelheden grondstoffen, ingrediënten, materialen en diensten is PepsiCo in staat invloed uit te oefenen op het werk en de rechten van werknemers binnen ons eigen bedrijf, in de gemeenschappen waar wij zijn gevestigd, en in de bedrijven van onze toeleveranciers. Wij zien met name onze betrokkenheid bij de landbouw als een kans om het inkomen van landbouwers en de eerbiediging van de rechten van werkers in de agrarische sector te verbeteren. Dit inzicht is mede bepalend voor onze nieuwe People-doelen, zoals je kunt zien in onze Agenda voor 2025.

Zoals bij al onze duurzaamheidsinspanningen zullen we ook hier blijven samenwerken met partners overal ter wereld om onze People-doelen te bereiken en bij te dragen aan bredere inspanningen op het gebied van mensenrechten, diversiteit, betrokkenheid en welvaart.

Back to top