WE DRAGEN ONS STEENTJE BIJ OM DE KLIMAATVERANDERING TERUG TE DRINGEN DOOR DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN IN ONZE HELE WAARDEKETEN TE VERMINDEREN.

De wereld wordt geconfronteerd met een verslechtering van de klimaatverandering. 2018 was het vierde warmste jaar in de geschiedenis, dat alleen werd verslagen door 2015, 2016 en 2017. De snelle opwarming van onze planeet zal waarschijnlijk de risicofactoren in ons wereldwijde voedselsysteem verergeren, van extreem weer en waterschaarste tot verlies van bodemkwaliteit en verstoring van de politieke, economische en sociale systemen die ten grondslag liggen aan de productie en distributie van voedsel.
Het wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Wij geloven dat het koolstofefficiënter en veerkrachtiger kan worden en ook een belangrijke rol kan spelen bij het herstel van de gezondheid van ons klimaat door middel van koolstofvastlegging.

Onze doel:
We dragen ons steentje bij om de klimaatverandering terug te dringen door de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in onze hele waardeketen te verminderen.

Doelstatistieken:
De absolute uitstoot van broeikasgassen in de hele PepsiCo waardeketen met 20% verminderen tegen 2030 (basislijn 2015)

Zoals je kunt zien in onze Agenda voor 2025, zullen we onze inspanningen voor een verantwoorde omgang met het milieu uitbreiden naar veel meer leden van onze toeleveringsketen en van de gemeenschappen waar we werken, terwijl wij ook de efficiëntie van onze eigen productieactiviteiten zullen verbeteren. Met onze omvang, invloed, resources en relaties, samen met ons gevoel van verantwoordelijkheid dat ons zegt dat we een verschil moeten maken, zijn wij bij uitstek in staat om in de komende jaren meer duurzame praktijken te bevorderen, te ondersteunen en op te schalen.

Er zijn veel handen nodig om de huidige milieusituatie te veranderen. Daarom zullen wij met anderen samenwerken aan het verwezenlijken van onze Planet-doelen en er ook naar streven bij te dragen aan mondiale kaders zoals de Klimaatovereenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN.

Back to top