Door middel van onze nieuwe Planet-doelen verkleinen we onze milieu-impact ondanks de groei van onze activiteiten en helpen we voorzien in de behoeften aan voeding, dranken en natuurlijke hulpbronnen in onze veranderende wereld.

Bijdragen aan een gezondere relatie tussen mensen en voedsel betekent ook het milieu ontzien en duurzame manieren vinden om meer voedsel te produceren.

PepsiCo kan alleen maar functioneren als de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om onze producten te maken, beschikbaar zijn. Verreweg het grootste deel van het zoet water in de wereld wordt gebruikt door de landbouw, en de beschikbaarheid van dat water wordt steeds beperkter. Naarmate de wereldbevolking toeneemt, zal ook de vraag naar water en energie toenemen. En als de samenleving op dezelfde voet doorgaat, verwachten toonaangevende mondiale organisaties dat de uitstoot van broeikasgassen in de komende jaren zal toenemen, met als gevolg dat de klimaatverandering verder versnelt en de landbouwproductie mogelijk nog meer in gevaar komt. Naast deze complexe milieuproblemen is de verwachting dat de samenleving in 2050, om te kunnen voldoen aan de vraag naar voedsel, ofwel de voedselproductie met 70 procent zal moeten verhogen, ofwel de hoeveelheid voedsel die op dit moment wordt verspild of verloren gaat, drastisch zal moeten terugdringen.

Gezien deze urgente problemen en de relatie hiervan met de volksgezondheid en met onze activiteiten zal PepsiCo haar inspanningen voor de bescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen opvoeren.

Wij hebben onze aandacht jarenlang gericht op het vinden van mogelijkheden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen op het gebied van water, verpakkingen, afval, energie en landbouw - terreinen die essentieel zijn voor ons bedrijf en waarop we het grootste verschil kunnen maken. Wij behoorden tot de eerste mondiale ondernemingen die openlijk erkenden dat water een fundamenteel mensenrecht is en onze verantwoordelijke omgang met water is door het International Water Institute in Stockholm beloond met de Industry Water Award.

Wij hebben onze verpakkingen steeds duurzamer gemaakt, maar ondersteunen daarnaast ook publieke terugwinnings- en recyclinginfrastructuren, samenwerkingen tussen sectoren en gedragsverandering van consumenten om te voorkomen dat meer verpakkingen als afval worden gestort of onze oceanen vervuilen. Ook in onze productiefaciliteiten zetten wij ons in om de hoeveelheid afval terug te dringen en hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt met het recyclen en hergebruiken van afval.

Wat energie betreft hebben we onze inspanningen in het verleden gericht op onze eigen activiteiten. In de komende jaren gaan we ons werkterrein uitbreiden in het kader van het plan om de uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen te verminderen. We zijn ook van plan beste praktijken voor duurzame landbouw in de komende tijd breder ingang te doen vinden, waarbij we de lessen die we hebben geleerd overbrengen op de 28.000 landbouwproducenten in onze toeleveringsketen.

Goed omgaan met de onderlinge samenhangen tussen complexe milieukwesties is essentieel en ook zakelijk interessant. Onze initiatieven op het gebied van de terugdringing van het gebruik van water en energie, verpakkingen en de vermindering van afval hebben tussen 2010 en 2015 meer dan $600 miljoen aan kostenbesparingen opgeleverd.

In 2015 hebben we onze target voor efficiënt watergebruik ruimschoots gehaald, en sinds 2006 hebben we via de PepsiCo Foundation en haar partners 9 miljoen mensen toegang gegeven tot veilig drinkwater. Ook zijn we erin geslaagd de groei van onze productie verder los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen. We hebben ons initiatief voor duurzame landbouw aanzienlijk uitgebreid. En wij hebben in 2015 zo’n 50 miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal gebruikt dan het jaar daarvoor en de hoeveelheid afval die gestort wordt, verder gereduceerd.

Zoals je kunt zien in onze Agenda voor 2025, zullen we onze inspanningen voor een verantwoorde omgang met het milieu uitbreiden naar veel meer leden van onze toeleveringsketen en van de gemeenschappen waar we werken, terwijl wij ook de efficiëntie van onze eigen productieactiviteiten zullen verbeteren. Met onze omvang, invloed, resources en relaties, samen met ons gevoel van verantwoordelijkheid dat ons zegt dat we een verschil moeten maken, zijn wij bij uitstek in staat om in de komende jaren meer duurzame praktijken te bevorderen, te ondersteunen en op te schalen.

Er zijn veel handen nodig om de huidige milieusituatie te veranderen. Daarom zullen wij met anderen samenwerken aan het verwezenlijken van onze Planet-doelen en er ook naar streven bij te dragen aan mondiale kaders zoals de Klimaatovereenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN.

Back to top