PepsiCo richt zich op het volledig benutten van het potentieel van ons bedrijf door te streven naar duurzame versnelde groei en het omarmen van een nieuwe missie en visie voor het succes van PepsiCo in wat wij noemen 'Winnen met een Doel'.
Creëer meer glimlachen bij elke slok en elke hap.

● VOOR ONZE CONSUMENTEN: Door vrolijke momenten te creëren met onze heerlijke en voedzame producten en unieke merkbelevenissen.

● VOOR ONZE KLANTEN: Door de beste partner te zijn, de drijvende kracht achter baanbrekende innovatie en het leveren van een ongeëvenaard niveau van groei in onze sector.

● VOOR ONZE MEDEWERKERS EN ONZE GEMEENSCHAPPEN: Door zinvolle mogelijkheden te creëren om te werken, nieuwe vaardigheden te verwerven en succesvolle carrières op te bouwen, en een gevarieerde en inclusieve werkplek.

● VOOR ONZE PLANEET: Door het behoud van de kostbare hulpbronnen van de natuur en het bevorderen van een duurzamere planeet voor onze kinderen en kleinkinderen.

● VOOR ONZE AANDEELHOUDERS: Door duurzame TSR van topniveau te leveren en de beste corporate governance te omarmen.
Wereldwijd marktleider zijn op het gebied van voedsel en drank door doelbewust te winnen.

Dit weerspiegelt onze ambitie om duurzaam te winnen in de markt en onze omzetgroei te versnellen en tegelijkertijd onze inzet om goed te doen voor de planeet en onze gemeenschappen te behouden. Het bouwt voort op de decennialange vooruitgang die we hebben geboekt sinds de oprichting van PepsiCo in 1965, terwijl we een stevige basis hebben gelegd voor een nieuw tijdperk van groei en welvaart. Om ons te helpen deze visie te verwezenlijken, hebben we een nieuwe reeks ambities gedefinieerd: sneller, sterker en beter worden.

Sneller
Winnen in de markt, meer gericht zijn op de consument en sneller investeren in omzetgroei.
● Onze productportfolio's uitbreiden om lokaal te winnen in gemakkelijk voedsel en dranken.
● Versterken van onze Noord-Amerikaanse activiteiten
● Onze internationale expansie versnellen, met een gedisciplineerde focus op "recht op winst"-markten.

Sterker
Het transformeren van onze capaciteiten, kosten en cultuur door als één PepsiCo te opereren, gebruik te maken van technologie, lokaal en wereldwijd te winnen.
● Besparingen stimuleren door middel van holistisch kostenbeheer om te herinvesteren om te winnen in de markt.
● Wereldwijd kerncapaciteiten ontwikkelen en schalen door middel van technologie.
● Het opbouwen van gedifferentieerd talent en cultuur.

Beter
Doelgerichtheid integreren in onze bedrijfsstrategie en nog meer doen voor de planeet en onze mensen.
● Het benutten van onze schaal, reikwijdte en expertise op de gebieden waar dit de grootste impact kan hebben - landbouw, water, verpakking, producten, klimaat en mensen - om een duurzamer voedselsysteem te helpen opbouwen.

Om onze missie en visie eerlijk, rechtvaardig en integer uit te dragen, houden we ons aan zes leidende principes:

Werknemers van PepsiCo’s Greater China Region leveren zorgpakketten aan aardbevingslachtoffers in China.

Zorgen voor onze klanten, consumenten en de wereld waarin we leven
We worden gedreven door de intense, concurrerende geest van de markt, maar we stuwen deze geest in de richting van oplossingen die positief zijn voor zowel onze belanghebbenden als onszelf. Ons succes hangt af van een diepgaand begrip van onze klanten, consumenten en gemeenschappen. 

Enkel producten verkopen waar we trots op kunnen zijn 
We moeten in staat zijn om onze producten zonder voorbehoud te onderschrijven en zelf te gebruiken. Dit principe geldt voor elk deel van het bedrijf, van inkoop tot het moment waarop onze producten in de handen van de consument komen

In alle openheid de waarheid spreken
We laten van ons horen en vertellen het hele verhaal, niet alleen wat ons uitkomt voor onze persoonlijke doelstellingen. Behalve dat we duidelijk, eerlijk en nauwkeurig zijn, nemen we onze verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat onze mededelingen worden begrepen.

Winnen met diversiteit en inclusie
We maken gebruik van een werkomgeving die openstaat voor mensen met verschillende eigenschappen en verschillende manieren van denken. Dit leidt tot innovatie en het vermogen om nieuwe marktmogelijkheden te identificeren.

Een balans vinden tussen korte en lange termijn
We nemen beslissingen die de voordelen en risico's op korte en lange termijn in balans houden. Zonder dit evenwicht kunnen we de doelstellingen voor duurzame groei niet halen.

Anderen respecteren en samen succesvol zijn
Het bedrijf is gebouwd op individuele uitmuntendheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, maar niemand kan onze doelstellingen behalen door alleen te werken. We hebben goede mensen nodig die ook in staat zijn samen te werken, in gestructureerde teams of in een informele samenwerking. Wederzijds succes lukt alleen als we iedereen met respect behandelen, binnen en buiten het bedrijf. Een fijne sfeer, ons respect voor anderen en de waarde die we hechten aan teamwerk maken van ons een bedrijf waarvan mensen graag deel willen uitmaken, en dit stelt ons in staat om hoogwaardige prestaties te leveren.

Back to top