Content Finder


Persberichten | Press Release
Persberichten

PepsiCo België steunt de Belgische Federatie van Voedselbanken en het Belgische Rode Kruis bij COVID-19 hulpverlening

  24-04-2020

In België werkt PepsiCo nauw samen met de Belgische Federatie van Voedselbanken om hen te ondersteunen en de langdurige relatie te versterken. Daarnaast ondersteunt PepsiCo ook het Belgische Rode Kruis financieel. Daarnaast worden in de komende weken nog een aantal lokale initiatieven uitgevoerd, door de eigen medewerkers verzonnen, met als doel om degenen die dat nu het meest nodig hebben te helpen.

De Belgische Voedselbanken staan onder verhoogde druk omdat enerzijds het aantal vrijwilligers daalt, gezien veel vrijwilligers tot de risicogroep behoren, en anderzijds het aantal mensen in nood toeneemt. Om de Voedselbanken verder te kunnen ondersteunen en de huidige relatie te intensiveren, biedt PepsiCo COVID-19 ondersteuning via cash donaties om Voedselbanken te helpen bij de aankoop van voedzame producten voor de voedselpakketten die zij aanbieden aan hulpbehoevenden.

Een tweede financiële ondersteuning wordt gegeven aan het Belgische Rode Kruis, dat zich volop inzet om hulp te verlenen aan de meest kwetsbaren in België, waaronder ouderen. Vrijwilligers helpen de zorgverleners in woonzorgcentra het hoofd boven water houden door logistieke taken over te nemen en bemannen ook een telefonische hulplijn waar ze psychosociale bijstand geven aan mensen die het emotioneel moeilijk hebben. In dit project van het Rode Kruis verlenen 210 vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die problemen ervaren die COVID-19 met zich meebrengen, zoals familieproblemen, stress of eenzaamheid. Sinds de start van het project op 20 maart zijn er al 621 telefoongesprekken gevoerd om mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben.

Wim Destoop, General Manager, PepsiCo North West Europe: De crisis rondom het coronavirus heeft iedereen in onze samenleving getroffen. Toch is deze verandering het meest acuut merkbaar voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving, en voor degenen die zich in de frontlinie van deze crisis bevinden. We zijn er trots op dat we onze bestaande relatie met de Voedselbanken kunnen versterken door extra evenwichtige, gezonde en voedzame maaltijden te verstrekken en dat we onze relatie met het Rode Kruis kunnen opbouwen zodat zij hulp krijgen om diegenen die dat het hardst nodig hebben in eigen land te ondersteunen.” 

Jozef Mottar, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken: “Namens de Belgische Voedselbanken en de meer dan 170.000 mensen die afhankelijk zijn van hun voedselhulp, wil ik PepsiCo oprecht bedanken voor dit mooie gebaar van solidariteit. Dit is hartverwarmend en is ook een stimulans voor de vele vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor het goede doel. De extra financiële steun van PepsiCo aan de actie van de Belgische Voedselbanken is waardevol, want PepsiCo is al de belangrijkste donateur van onze federatie wat betreft het aantal pallets".

Related ContentRelated Content